Chameleon mood scarf

Client: NEFFA

Model: Riona Noire

Video by Local Androids


picture

EN

At a glance, technology and fashion might seem difficult concepts to unite. Yet if combined properly they can enrich each other wonderfully. The Chameleon Mood Scarf shows just how far textile and clothing can adapt to the user, making products more personal and meaningful. The pattern in the Chameleon Mood Scarf reacts to mood, light and temperature, and creates a permanent sense of comfort, warmth, peace and safety.

As the name implies, the inspiration behind the Chameleon Mood Scarf idea came from the chameleon. Contrary to what is widely believed, chameleons do not use their famous ability to change colour to blend in with their surroundings, but rather primarily for social communication and to regulate body temperature. Chameleons use colours to send each other signals, and their skin turns lighter or darker as the ambient temperature rises or falls.The Chameleon Mood Scarf is made up of several layers.

In the same way that a chameleon’s skin contains different overlaid colours, this scarf also features separate layers, each with its own colour and pattern. These layers change in response to mood, light and temperature, causing the scarf to change its appearance at different moments.

The black pattern is printed in thermochromic ink, which responds to the wearer’s body temperature. The pattern disappears as it warms up; this gives the scarf a more muted appearance and renders the wearer less conspicuous, which is precisely what you want if it is fear or stress that has forced your body temperature up. The light green pattern is printed in photoluminescent ink, which reacts to light and glows greenish blue in the dark for added visibility. The white print uses photochromic ink. This print reacts to UV light and changes from white to orange when the wearer goes outdoors, reflecting how sunlight often improves people’s mood.

The feeling that a scarf gives its wearer depends not only on its appearance, but also and just as importantly on its material. The scarf is made from 100% silk chiffon. Silk is highly absorbent, making it pleasant to wear when the weather is hot or when the wearer engages in physical activity. Its low conductivity also allows it to retain warm air close to the wearer’s skin when the weather is cooler.

The Chameleon Mood Scarf is an accessory that alters itself to suit its wearer without any effort or even any conscious thought on the wearer’s part. It is illustrative of how ink sensors and textile can be integrated – and it shows how technology might play a role in changing the future of clothing.NL

Technologie en mode lijken begrippen die moeilijk samengaan. Toch vullen ze elkaar prachtig aan, mits op de juiste wijze toegepast. De Chameleon Mood Scarf laat duidelijk zien dat we textiel en kleding veel meer aan de gebruiker kunnen aanpassen. Op die manier worden de producten persoonlijker en krijgen ze meer betekenis. Het patroon van de Chameleon Mood Scarf reageert op stemming, licht en temperatuur en zorgt dus altijd voor een gevoel van comfort, warmte, rust en veiligheid.

Het idee voor de Chameleon Mood Scarf is geïnspireerd op de kameleon, die bekend staat om zijn vermogen om van kleur te veranderen. Dit doet hij niet – zoals vaak gedacht – om zich aan te passen aan de kleur van zijn omgeving, maar hij gebruikt de kleurverandering voornamelijk voor sociale communicatie en warmteregulering. Kameleons geven elkaar signalen door het aannemen van een bepaalde kleur, en ze kleuren lichter of donkerder al naar gelang de omgevingstemperatuur hoger of lager is.


De Chameleon Mood Scarf is opgebouwd uit meerdere lagen.

Zoals een kameleon verschillende kleurlagen in zijn huid heeft, zo heeft deze sjaal aparte lagen met elk een eigen kleur en patroon. En die lagen reageren op stemming, licht en temperatuur zodat de sjaal er op verschillende momenten anders uit kan zien.

Voor de zwarte print is gebruik gemaakt van thermochrome inkt. Deze reageert op de temperatuur van de drager. Het patroon verdwijnt door de warmte. Hierdoor oogt de sjaal rustiger en valt de drager minder op. Dat is precies wat je wilt als je het warm krijgt door bijvoorbeeld angst of stress. Voor de licht groene print is gebruik gemaakt van fotoluminescerende inkt. Deze reageert op licht en geeft een groenblauwe gloed in het donker zodat je beter zichtbaar bent. Bij de witte print is gewerkt met fotochrome inkt. Deze print reageert op uv-licht en verandert van wit naar oranje als je naar buiten gaat. De zon heeft vaak een positieve invloed op je humeur en dat wordt weerspiegeld door de sjaal.

Omdat het gevoel dat een sjaal bij je oproept niet alleen wordt bepaald door het uiterlijk, maar zeker ook door het materiaal, is gekozen voor 100% zijde chiffon. Zijde heeft een groot absorptievermogen en dat maakt dat het prettig draagt bij warm weer en wanneer je actief bezig bent. De lage geleidbaarheid houdt warme lucht bovendien dicht op de huid tijdens koud weer.

De Chameleon Mood Scarf is een accessoire dat zich aanpast aan de gebruiker zonder dat die er iets voor hoeft te doen of zich er zelfs maar van bewust is. Het is een mooi voorbeeld van de integratie van inktsensoren en textiel – en het laat zien hoe technologie kleding in de toekomst verder kan veranderen.